เครื่องฝานกล้วย
นักวิจัย  
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7664 เรื่อง เครื่องฝานกล้วย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การแปรรูปกล้วยทั้งกล้วยสุกสำหรับทำกล้วยเบรกแตก หรือกล้วยดิบทำกล้วยฉาบ กล้วยปรุงรส ต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปกล้วยใช้กระดานสไลด์ ฝานกล้วยด้วยแรงงานคนเพื่อผลิตสินค้าของตนเอง การทำงานคนงานจะยืนอยู่ข้างเตาทอดกล้วยฝานกล้วยลงกระทะทอด ทำให้คนงานได้รับความร้อนจึงหาคนงานที่รับทำตำแหน่งนี้ลำบาก และจากการสำรวจตามท้องตลาดของเครื่องฝานกล้วยยังไม่มีเครื่องฝานกล้วยที่สามารถฝานลงกระทะได้ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและประดิษฐ์ เครื่องฝานกล้วยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการแปรรูปกล้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. สามารถฝานกล้วยลงกระทะทอดได้เลย สะดวกต่อการทำงาน ทั้งกล้วยสุกและกล้วยดิบ
2. ฝานกล้วยได้ทั้งตามแนวยาวและตัดขวางของผลกล้วย
3. ฝานได้ความหนาของแผ่นกล้วยที่ 1-3 มิลลิเมตร
4. มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
5. สามารถดัดแปลงนำไปฝาน เผือก มัน ฯลฯ ที่ต้องการให้แผ่นบางๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
โทรศัพท์ 0 4423 3063
โทรศัพท์มือถือ 08 1997 8910
Email pongsak@rmuti.ac.th, rdrmuti@gmail.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องฝานกล้วย"