แยมเม่าเสริมวิตามินซี
นักวิจัย  
ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7203 เรื่อง แยมเม่าเสริมวิตามินซี
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เม่าหลวง (Antidesma bunius) เป็นผลไม้พื้นเมืองในสายพันธุ์เบอร์รี่ พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตเทือกเขาภูพาน และในป่าตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เม่าหลวงเป็นเม่าสายพันธุ์ที่มีขนาดผลใหญ่ ให้ปริมาณน้ำคั้นสูง นอกจากนี้ยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และรงควัตถุสีแอนโทไชยานินที่สำคัญต่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าดังกล่าว ปัจจุบันมีการนำเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำเม่าแท้ น้ำเม่าเข้มข้น น้ำเม่าพร้อมดื่ม และไวน์เม่า ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยน้ำเม่าที่มีการคัดผลแดงออก แล้วนำผลดำมาคั้นน้ำแยกเปลือกและเนื้อผลเม่าออกทิ้ง (กาก) ทั้งที่ส่วนเปลือกและเนื้อเม่าเป็นแหล่งสะสมของรงควัตถุแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เพื่อเพิ่มประโยชน์และการใช้งานส่วนเปลือกและเนื้อเม่า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากเม่า และช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้แปรรูปเม่า จึงพัฒนากระบวนการผลิตและสูตรผสมที่เหมาะสมในการผลิตแยมเม่า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การผลิตแยมจากผลไม้ท้องถิ่น คือ เม่า หรือหมากเม่า โดยกรรมวิธีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อเม่าผสมกับน้ำเม่า และสารให้ความหวาน ทำให้ข้นหนืด ซึ่งกระบวนการผลิตแยมต้องต้มเคี่ยวส่วนผสมเพื่อสกัดเพคตินในผลเม่าออกมามีการใช้อุณหภูมิสูงและเป็นเวลานานจะทำให้สูญเสียวิตามินซี ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมวิตามินซี ในการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
โทรศัพท์ 0 4277 1460
โทรศัพท์มือถือ 0 87806 6587
Email s_promkhan@hotmail.com
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แยมเม่าเสริมวิตามินซี"