ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและกำจัดวัชพืชสำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
นักวิจัย  
ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11163 เรื่อง ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและกำจัดวัชพืชสำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การกำจัดวัชพืชส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือทุ่นแรงขนาดใหญ่ สารเคมีและแรงงานคน การใช้เครื่องมือทุ่นแรงขนาดใหญ่มีราคาแพงเกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุนพอที่จะจัดซื้อมาใช้ได้ เครื่องมือขนาดใหญ่ไม่สามารถทำงานในพื้นที่คับแคบได้ เช่น รอบโคนต้น และระยะห่างระหว่างแถวของพืช การใช้สารเคมีก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม รวมทั้งอันตรายจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีสูง การใช้แรงงานคนสิ้นเปลืองค่าจ้างมาก เสียเวลา ไม่ทันต่อช่วงเวลาในการกำจัดวัชพืช ใบมีดคมคู่ออกแบบมาให้ติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว สามารถถากดายกำจัดวัชพืชได้ถึงโคนถึงราก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ช่วยลดการใช้สารเคมี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ใบมีดคมคู่ถูกออกแบบขึ้นรูปให้โค้งงอที่ปลายทั้งสองด้าน ที่คมใบมีดส่วนปลายออกแบบให้ลดแรงกระแทก และเกิดการเฉือนตัดขณะทำงาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
โทรศัพท์ 0 4415 3093
โทรศัพท์มือถือ 08 1669 9251
Email ae.jungle@gmail.com
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและกำจัดวัชพืชสำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า"