นวัตกรรมหุ่นแขนให้ยา และสารน้ำทางหลอดเลือด
นักวิจัย  
อาจารย์ยมนา ชนะนิล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การให้ยา และสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เป็นทักษะปฏิบัติที่สำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล เป็นหัตถการที่ต้องสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกายของผู้รับบริการ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับบริการ กระทั่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ การขึ้นฝึกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาพยาบาลจำเป็นจะต้องฝึกประสบการณ์ทักษะปฏิบัติการให้ยา และสารน้ำทางหลอดเลือดดำก่อนการฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการจริง นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกทักษะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องมากที่สุด การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการให้ยา และสารน้ำทางหลอดเลือดดำจึงมีความสำคัญยิ่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นวัตกรรมหุ่นแขนถูกพัฒนาขึ้นจากถุงมือ 1 คู่ โดยถุงมือชิ้นแรกถูกเย็บติดกับสายยางเพื่อจำลองเป็นเส้นเลือดของผู้รับบริการ วางให้คล้ายคลึงกับลักษณะของเส้นเลือดจริงให้มากที่สุด จากนั้นกรอกทรายใส่ในถุงมือจนเต็ม(เนื่องจากคุณสมบัติของทรายดูดซับน้ำ) ให้ได้ขนาดเท่ากับมือและแขนจริง กลับด้านของถุงมืออีกชิ้น (เพื่อให้สีของถุงมือใกล้เคียงกับสีผิวจริง) จากนั้นใช้หุ้มไปในตัวถุงมือชิ้นแรกที่บรรจุทรายและเย็บปิดให้เรียบร้อย โดยให้สายยางโผล่พ้นถุงมือออกมาประมาน 5 -10 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถต่อกับอุปกรณ์ใช้งาน (Set IV,Syring)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต (อาร์ท)/ คุณจักรพงษ์ คำสีเขียว(จักร)
โทรศัพท์ 045 433 456 ต่อ 3185
โทรศัพท์มือถือ 08 7237 6796 , 0961431304
Email art_615@hotmail.com , ubu_tlo@gmail.com
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมหุ่นแขนให้ยา และสารน้ำทางหลอดเลือด"