เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
นักวิจัย  
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7320 เรื่อง เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในอดีตที่ผ่านมาการผสมส่วนผสมอาหารสำหรับเลี้ยงลูกปลานิลส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนวดผสมด้วยแรงงานคน และต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้เครื่องผสมที่ใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานแทนที่ แต่เนื่องการผสมอาหารสำหรับการเลี้ยงลูกปลานิลในปัจจุบันนั้นผู้เพาะเลี้ยงลูกปลานิลส่วนใหญ่จะต้องมีการผสมฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิลลงไปพร้อมๆ กับส่วนผสมอื่นๆ ด้วย เพื่อแปลงเพศลูกปลานิลตั้งแต่ในระยะของการอนุบาลให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด เพราะปลานิลเพศผู้มีระยะการเจริญเติบได้เร็วกว่า ซึ่งในการผสมฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิลลงไปในอาหารสำหรับให้ลูกปลากินในระยะอนุบาลนั้น ผู้เพาะเลี้ยงปลาจะใช้วิธีการใช้กระบอกฉีดน้ำเพื่อฉีดฮอร์โมนระหว่างที่ผสมอาหาร ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฮอร์โมนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงไม่สามารถควบคุมระยะเวลาและความสม่ำเสมอของอัตราการฉีดในแต่ละครั้งได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล ที่ใช้ระบบชุดควบคุมทางไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง และใช้ปั๊มสำหรับดูดฮฮร์โมนจากถังพักเพื่อนำไปฉีดพ่นกับส่วนผสมของอาหารลูกปลานิลในขณะที่ใบกวนภายในถังผสมกำลังทำงาน โดยใช้หัวฉีดที่สามารถปรับระดับของการพ่นฝอยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
โทรศัพท์มือถือ 081-7276735
Email inchgun@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล"