เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก
นักวิจัย  
รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์
ดร.แอนโทนี่ ฮาร์ฟิลด์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10386 เรื่อง เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำแบบพกพาด้วยวิธีการประมวลผลภาพถ่ายสีดิจิตอล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ทีมวิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์จากผลงานงิจัยเดิมที่เคยได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2556 ให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง ใช้งานได้ง่าย ทันสมัยมากขึ้นและสามารถพกพาได้อย่างแท้จริง อีกทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวกนี้ เป็นเครื่องมือทดสอบสารตกค้างที่ทำให้เกิดสีได้ในอาหาร เครื่องสำอางค์ และยา ตัวเครื่องมีลักษณะเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา ราคาถูก และยังประมวลผลได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS ที่ติดตั้งไว้บน iPod touch โดยอาศัยหลักการของทฤษฎีระยะทางแบบยุคลิค ซึ่งเป็นการหาระยะทางปกติระหว่างจุดสองจุดในแนวเส้นตรงโดยทำการถ่ายภาพสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่มีสีไล่กัน แล้วทำการเก็บค่าสีทั้งหมด 7 ค่า (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ค่าสีสัน ค่าความอิ่มตัวของสี ค่าความสว่าง และค่าสีเทา) ของแต่ละภาพไว้เป็นฐานข้อมูลสี จากนั้นเมื่อถ่ายภาพสีของสารละลายตัวอย่างแล้วแอพพลิเคชั่นจะสามารถประมวลผลออกมาเป็นความเข้มข้นได้ภายในเวลา 1 วินาที โดยเทียบกับฐานข้อมูลสีที่เก็บไว้ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถทดแทนเครื่องคัลเลอริมิเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาแพง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.กนกวรรณ พรแก้ว
โทรศัพท์ 055-968728
โทรศัพท์มือถือ 061-6504954
Email pornkaewkp@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก"