แอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ และคณะนักวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง มีโอกาสเกิดอาการของโรค หรือหกล้ม บาดเจ็บ กระทันหัน โดยที่ไม่มีใครทราบว่าต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหากพบไม่ทันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงจนทำให้พิการหรือทุพพลภาพ หากมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถใช้แจ้งเหตุ ก็จะทำให้ญาติหรือคนที่อยู่ใกล้ ช่วยพาส่งโรงพยาบาล หรือเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน หรือแม้กระทั่งผู้ประสบเหตุในซากตึกถล่มก็จะช่วยให้สามารถค้นหาได้ ดังนั้น จึงได้พัฒนาแอพลิเคชั่น ที่สามารถบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตและทุพพลภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับขอความช่วยเหลือ โดยการส่งเสียงไซเรนพร้อมส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เจ้าของได้เลือกไว้ 5 หมายเลข พร้อมด้วยข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษาและแจ้งพิกัดของผู้ขอความช่วยเหลือได้ ช่วยให้ผู้บาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ลดโอกาสเสียชีวิตและทุพพลภาพ และยังช่วยค้นหาผู้บาดเจ็บ หรือใช้แจ้งเหตุได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง
โทรศัพท์ 055-968718
โทรศัพท์มือถือ 084-6636268
Email pataranann@nu.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ"