แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม
นักวิจัย  
รศ.อาซีซัน แกสมาน
ผศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์
นางสาวจุฑาภรณ์ สักมาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000334 เรื่อง กรรมวิธีผลิตแผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ ยื่นคำขอวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ทั่วโลกมีของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตหนังสัตว์คือเศษผงหนังถึง 3-3.5 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเป็นของเสียที่กำจัดได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีการนำเศษผงหนังแท้ที่เป็นของเสียทางอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในรูปของหนังเทียมที่เกิดจากการผสมยางพาราธรรมชาติและเศษผงหนัง แล้วนำไปปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นแผ่นหนังเทียม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังแท้ ที่ในขั้นตอนการผลิตมีการนำเศษผงหนังบดละเอียดที่ทำการปรับผิวผงหนังด้วยสารปรับสภาพมาผสมในยางธรรมชาติร่วมกับสารเคมีต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ จากนั้นขึ้นรูปให้ได้เป้็นแผ่นหนังเทียม ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตกระเป๋า รองเท้า วัสดุหุ้มเบาะ เฟอร์นิเจอร์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321
โทรศัพท์มือถือ 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม"