เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา
นักวิจัย  
ดร.อดิสร เตือนตภนนท์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 65664 ยื่นคำขอวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพานี้ใช้เทคนิคการตรวจวัดปฎิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมี กระแสไฟฟ้าที่วัดได้นี้จะถูก คำนวนเป็นความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆ และแสดงผลโดยตรงผ่านจอ LCD ของเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วและใช้งานได้กับขั้วไฟฟ้า (test strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing technology) โดยวัสดุนาโนกราฟีน (Graphene) ซึ่งจะสามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว ราคาถูกและผลิตได้รวดเร็ว และเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มีความนิยม ในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่อง AflaSense ที่พัฒนาขึ้นนี้ให้ความถูกต้องของผลการตรวจวัดอะฟลาทอกซินในตัวอย่างที่ 99% และให้ช่วงการตรวจวัดอะฟลาทอกซิน ที่ 0 ถึง 80 ppb
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา"