ผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8635 เรื่อง ผงเซรามิกดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้สด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีการตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในพืชผลสดทางการเกษตรที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดจำนวนมาก ในพืชผลบางชนิด เช่น พริก ถั่วผักยาว ส้ม ฝรั่ง พบว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคเสียงต่อการรับประทานผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งการรับประทานแบบสดยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อโรคทางเดินอาหารได้ การล้างผักโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเบตอาจช่วยทำให้ผักผลไม้สะอาดขึ้น แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่ตกค้างบนผักผลไม้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชใช้เพื่อแช่ล้างผักและผลไม้สดเพื่อลดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างและต้านแบคทีเรียบนผิวผักและผลไม้สด โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียปนเปื้อนบนพื้นผิวผลิตผลทางการเกษตรถึง 99% เหมาะสำหรับผักที่ต้องรับประทานสด และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ได้ดีกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนต 2 เท่า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไข่ จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล
โทรศัพท์ 02-218-4195-97
Email cuipi@chula.ac.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้"