สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช
นักวิจัย  
ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1203001075 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันสูตรอาหารสำหรับปลากินพืชที่มีในท้องตลาดมีปลาป่นเป็นวัตถุดิบสำคัญ เนื่องจากปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีราคาสูงจึงทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารลากินพืชมีราคาสูงเพิ่มขึ้น
การประดิษฐ์นี้จึงมีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอาหารปลากินพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงเดิม โดยใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น เพราะถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ทำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงลากินพืชลดลลง สูตรอาหารที่ผลิตได้ พบว่า มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ และทำให้การเจริยเติบโตของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช” เป็นการประดิษฐ์สูตรอาหารสำหรับปลากินพืชซึ่งใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น โดยเป็นสูตรอาหารที่ใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และ ราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ทำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลากินพืชลดลง สูตรอาหารที่ผลิตได้มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การเจริญของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 0 5387 5326
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช"