การพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค
นักวิจัย  
นายภูวดล ศิริกองธรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ห้องลองเสื้อผ้าเสมืองจริงนี้จะช่วย อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้าแต่ไม่สามารถเดินทางไปทดลองสวมใส่ชุดตามสถานที่ต่างๆที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าได้ หรือต้องการความรวดเร็วในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ประโยชน์ของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง และมั่นใจได้ว่าชุดที่สั่งซื้อได้ขนาดที่เหมาะสมกับตัวผู้สวมใส่และรสนิยมการแต่งตัวของผู้สวมใส่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยี Motion Detection ในการนำแบบเสื้อผ้ามาจำลองชุดเสื้อผ้าแบบ 3 มิติมาใส่กระดูก ในโปรแกรม 3 มิติและทำการเชื่อมต่อกับระบบการมองเห็นของกล้องคีเนคและใช้วิธีทำให้การเคลื่อนที่สัมพันธกันระหว่างตัวแบบชุด 3 มิติ และโครงกระดูกที่กล้องคีเนคมองเห็นมนุษย์ผ่านตัวกล้อง โปรแกรมที่พัฒนาจะมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆให้ผู้ใช้เลือกผ่านโปรแกรมและเชื่อมต่อกับระบบกล้องคีเนคแสดงผลทางจอแสดงผลเพื่อผู้ใช้จะสามารถตัดสินใจซื้อหรือดูว่าชุดที่เลือกเหมาะสมกับตัวเองมากน้อย โดยจะแสดงผลเป็นรูปของลูกค้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่เลือกผ่านโปรแกรมและยังสามารถปรับขนาดของเสื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดตัวของผู้สวมใส่ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายภูวดล ศิริกองธรรม
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2742
โทรศัพท์มือถือ 0868422284
Email puwadol@tni.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค"