กระดาษสากันน้ำ
นักวิจัย  
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5478 เรื่อง กรรมวิธีผลิตกระดาษสากันน้ำและกระดาษสากันน้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระดาษสากันน้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของกระดาษสาให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกันน้ำ ทำให้ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและดูแลรักษาได้ง่าย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์จะเสียหายเมื่อโดนน้ำ เหมาะกับนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุง กระเป๋า กล่องเก็บของ ปกสมุด ฯลฯ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษกันน้ำที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้กระดาษสากันน้ำที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระดาษสากันน้ำ"