ผ้าฝ้ายกันน้ำ
นักวิจัย  
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7540 เรื่อง กรรมวิธีผลิตผ้าฝ้ายกันน้ำและผ้าฝ้ายกันน้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผ้าฝ้ายกันน้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายให้มีคุณสมบัติกันน้ำซึ่งทำให้สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายพัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายงานและมีต้นทุนต่ำไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้อุตสาหกรรมผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปสู่การผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษกันน้ำได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผ้าฝ้ายกันน้ำ"