กระดาษสาทนไฟ
นักวิจัย  
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5504 เรื่อง กรรมวิธีผลิตกระดาษสาทนความร้อนและกระดาษสาทนความร้อนที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระดาษสาทนไฟเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของกระดาษสาให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนไฟ เพิ่มความปลอดภัยในการนำกระดาษสาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือลดอันตรายจากอัคคีภัย เช่น โคมไฟ วอลเปเปอร์ มู่ลี่ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ผลิตกระดาษสา มีช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากกระดาษสามากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษทนไฟที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่าย และมีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้กระดาษสาทนไฟที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระดาษสาทนไฟ"