กล้อง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
นาย อรรถพล ปนดี
นาย ณัฐวัฒน เขตวัง
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องประสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนเมืองที่มีการจราจรคับคั่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งสมควรที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา วิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันและช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้คือ การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะเห็นว่า การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดอัตราตายและลดโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยนี้มีกล้อง 2 ตัว หน้า หลัง โดย กล้องตัวที่หนึ่งจับภาพด้านหน้าระหว่างที่ผู้ขับขี่กำลังขับรถจักรยานยนต์ วิเคราะห์ว่าผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ ถ้ามีการสวมหมวกนิรภัยให้ระบบบันทึกเก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลในตาราง ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยให้เก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลอีกตาราง,2) กล้องตัวที่สองจับภาพด้านหลังโดยให้กล้องโฟกัสที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแล้วทำการบันทึกลงฐานข้อมูล,3) โดยมีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 หมวด ฐานข้อมูลหมวดแรกเก็บภาพ ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าถูกต้องตามกฎจารจร ฐานข้อมูลหมวดที่ 2 เก็บภาพ ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าไม่ถูกต้องตามกฎจารจร รูปภาพที่ถ่ายได้จากกล้อง 1 และ 2 อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันแต่คนละคอลัมน์ (ในกรณีรถคันเดียวกัน) โดยที่ชื่อของรูปภาพจะตั้งตามวันที่ เวลา ปัจจุบันเพื่อบันทึกข้อมูลนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
โทรศัพท์ 053-776395
โทรศัพท์มือถือ 096-7731885 ,091-8587973
Email firstiit@gmail.com
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กล้อง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน"