กล่องห่อป้องกันแมลงสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก
นักวิจัย  
ดร.อ.วรงศ์ นัยวินิจ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1602002050 เรื่อง กล่องห่อป้องกันแมลงสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก ยื่นคำขอวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกที่ต้องใช้ต้นทุนถึง 39% ของค่าปัจจัยการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ทั้งหมด เป็นค่าวัสดุและแรงงานในการห่อมะม่วงด้วยถุงกระดาษเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลมะม่วง เนื่องจากการห่อที่ถูกต้องเป็นงานที่ใช้เวลาและจำนวนแรงงานมาก โดยเฉพาะบริเวณที่มัดปากถุงตรงขั้วผลมะม่วงต้องทำอย่างประณีต เพราะเป็นจุดเปราะบางที่โรคและแมลงสามารถเข้าถึงผลมะม่วงได้ การนำถุงเก่าที่มีประสิทธิภาพลดลงกลับมาใช้ใหม่ก็อาจจะทำให้ให้คุณภาพของมะม่วงลดลง ดังนั้นการใช้ถุงห่อจึงมักจะใช้ครั้งเดียวทำให้ต้องมีการลงทุนซื้อถุงใหม่ในการผลิตมะม่วงในแต่ฤดูกาล ถุงกลายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่กลายเป็นขยะจำนวนมากในแต่ละฤดูกาลผลิต นอกจากนี้การห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษจำเป็นต้องระวังข้อปลีกย่อยสำคัญที่เกษตรกรจำต้องระมัด ระวัง ก็คือ การเด็ดหรือตัดส่วนปลายก้านช่อผลหรือที่เรียกว่า “หนวดมะม่วง” ออก เพราะถ้ามีการปล่อยทิ้งไว้รวมกับผลที่ห่อในถุงจะทำให้ผิวมะม่วงน้ำดอกไม้มีตำหนิ ที่เกิดจากการเสียดสีภายในถุงห่อ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือที่ใช้ห่อผลมะม่วงน้ำดอกไม้ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ และช่วยให้การจัดการผลมะม่วงในช่วงที่เจริญเติบโตทำได้ง่าย โดยเครื่องมือนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่สร้างผลเสียต่อผลมะม่วงน้ำดอกไม้ กล่องมีลักษณะเฉพาะทำให้สามารถห่อผลมะม่วงน้ำดอกไม้ในระยะห่อผลได้สะดวก นอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลาย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายกฤวิสุทธิ์ ถิรธราอัครวัต
โทรศัพท์ 045433456 ต่อ 3185
โทรศัพท์มือถือ 0902875363
Email art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กล่องห่อป้องกันแมลงสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก"