ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
นักวิจัย  
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8653 เรื่อง กรรมวิธีผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสาและฉนวนความร้อน ทนไฟที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าและช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลาย นำร่องกับเศษฟางข้าว พัฒนาเป็นแผ่นฉนวนกั้นฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแผ่นฉนวนทนไฟที่พัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำโดยสามารถกันความร้อนได้ดีเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้วนอกจากนี้ยังกันเสียง มีความเบาและทนไฟ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา"