แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ
นักวิจัย  
ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001364 เรื่อง แผ่นกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย ยื่นคำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กาวชนิดว่องไวต่อการกด (Pressure sensitive adhesive, PSA) คือ กาวที่ประกอบด้วยกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว
2. การติดไม่ต้องใช้แรงมากกว่าแรงดันจากปลายนิ้วมือ
3. ไม่ต้องใช้การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ
4. มีความสามารถมากพอที่จะยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้
5. มี cohesive strength
ที่มากเพียงพอเมื่อดึงออกแล้วพื้นผิววัสดุสะอาด ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติด
กาวชนิดนี้มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว อุตสาหกรรมกาวติดกระดาษชนิดลอกออกได้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยกาวประเภทนี้ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ โดยใช้ตัวทำละลายเป็นตัวกลาง เช่น สไตรีน-ไอโซพรีน-สไตรีน บล็อกโคพอลิเมอร์ (S-I-S) ยางคลอโรพรีน (CR) และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นแปะอเนกประสงค์ คือ แผ่นแปะชนิดที่ว่องไวต่อการกด ผลิตจากยางธรรมชาติ คือการนำยางธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลให้มีความเป็นขั้วมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเหนียวติดให้กับยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้ยางธรรมชาติสามารถใช้งานเป็นกาวหรือสารเชื่อมประสานได้หลากหลายพื้นผิวมากขึ้น
โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นของยางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความสามารถในการกระเด้งตัว รวมถึงความสามารถในการเหนียวติด ซึ่งคุณสมบัติของกาวที่ได้ คือ มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย Application อาทิเช่น แผ่นแปะหูป้องกันการเกิดแผลกดทับ เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ"