การผลิตซอสฟักข้าว
นักวิจัย  
นางวิมลศรี พรรณธนประเทศ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตซอสฟักข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อช่วยลดสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด โดยทำการทดสอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วยเทคนิคทดสอบต่างๆตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าวของ วว. มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโยีที่มีความพร้อมในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ประสงค์แสวงหาผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-577 9438
โทรศัพท์มือถือ -
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตซอสฟักข้าว"