อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด
นักวิจัย  
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13078 เรื่อง อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนตาบอดที่ยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อคนตาบอดรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว คนตาบอดจะทราบหมายเลขของสลากได้โดยการให้คนสายตาปกติช่วยอ่าน จากนั้นคนตาบอดจะเพิ่มอักษรเบรลล์ลงบนสลากโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นหมายเลขอะไร

ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว (เลขที่อนุสิทธิบัตร 10405) ซึ่งประกอบด้วยตัวรางเลื่อนและตัวเลื่อนที่ทำหน้าที่จับยึดโทรศัพท์มือถือและสามารถเลื่อนปรับระยะเข้า - ออกได้ และมีฐานสำหรับยึดช่องใส่สลาก ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวฯ จะต้องใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่สแกนสลากจากช่องใส่สลาก โดยในการใช้งานนั้นจะต้องติดตั้งให้ด้านหน้ากล้องของโทรศัพท์มือถือชี้ตรงไปยังช่องใส่สลาก จากนั้นขยับตัวเลื่อนเข้า - ออก เพื่อให้ได้ระยะที่แอพพลิเคชั่นสามารถอ่านหมายเลขได้ โดยแอพลิเคชั่นจะแสดงผลการอ่านหมายเลขให้ผู้ใช้ทราบในรูปแบบของเสียง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว อาจเป็นเรื่องยากพอสมควรสำหรับคนตาบอด ทั้งในการใช้งานแอพลิเคชั่นบนมือถือ รวมไปถึงการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวฯ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์ที่สามารถอ่านตัวเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแม่นยำและสะดวกต่อผู้ใช้งานจริง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.กนกวรรณ พรแก้ว
โทรศัพท์ 055-968728
โทรศัพท์มือถือ 061-6504954
Email pornkaewkp@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด"