ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดชา
นักวิจัย  
นางสาวนวรัตน์ ปานสมุทร์
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603001668 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชา ยื่นคำขอวันที่ 1 กันยายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางมักมีส่วนประกอบจากน้ำมันสังเคราะห์จากต่างประเทศ เช่น น้ำมันมะกอก เป็นต้น ซึ่งต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ดังนั้นการนำน้ำมันเมล็ดชามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจึงช่วยทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ลดต้นทุน และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชา มีความสามารถในการชำระล้าง ด้วยคุณสมบัติจากนำ้มันเมล็ดชาที่มีลักษณะลื่น มัน เมื่อทำการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป แต่มีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
โทรศัพท์ 053-917014
Email jetsadawat.vis@mfu.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดชา"