ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain
นักวิจัย  
ดร. กฤติยา ทิสยากร
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษ และมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบผงชงละลายน้ำ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ทรมานจากอาการไมเกรน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02- 577 9438
โทรศัพท์มือถือ -
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain"