ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย power plus
นักวิจัย  
นางอุบล ฤกษ์อ่ำ
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การิจัยและพัฒนา การศึกษาสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพความอ่อนล้าจากการออกกำลังกาย เนื่องจากปัจจุบัน กระแสการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญของคนไทย และผลไม้ไทย เช่นตะขบ ก็เป็นผลไม้ที่ทุกคนมองข้ามความสำคัญ ซึ่ง ตะขบหากมองในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีความสำคัญโดยเฉพาะสารสำคัญที่อยู่ในตะขบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมให้ผู้ประกอบการที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำไปผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ โดยทั้งมีผลการยืนยันการทดสอบประสิทธิภาพ และผ่านการศึกษาความปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02- 577 9438
โทรศัพท์มือถือ -
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย power plus"