สูตรอาหารสำหรับปลาหนัง
นักวิจัย  
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001325 เรื่อง สูตรอาหารสำหรับปลาหนัง ยื่นคำขอวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมระหว่างปลาบึก กับ ปลาสวาย ซึ่งได้ดึงเอาจุดเด่นของปลาทั้งสองชนิดมาอยู่ในพันธุ์เดียวคือ ปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในระบบการเลี้ยงที่ได้ออกแบบไว้และการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับสายพันธุ์ปลานี้โดยเฉพาะ ทำให้อัตราแลกเนื้อที่ดี สีสวยไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นโคน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรอาหารสำหรับปลาหนังที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาหนัง ทำให้มีการเจริญพันธุ์ เจริญเติบโตที่ดี เนื้อปลามีคุณภาพ สีและกลิ่นของปลาแล่เนื้อที่ดี เหมาะสำหรับสายพันธุ์ปลานี้โดยเฉพาะ ทำให้อัตราแลกเนื้อที่ดี สีสวยไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นโคน เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นอาหารปลาในการเลี้ยงปลาหนัง โดยเฉพาะปลาหนังลูกผสม บึกสยามแม่โจ้ สำหรับเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 053875635
โทรศัพท์มือถือ 081-883-2696
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารสำหรับปลาหนัง"