ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ (สูตรบาล์ม)
นักวิจัย  
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8253 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสรรพคุณมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการแก้อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ หรือการตั้งครรภ์ ฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่งฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น จากสรรพคุณของขิงที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบ ทำให้มีการนำขิงและสมุนไพรชนิดต่างๆมาใช้เป็นส่วนผสมในบาล์มหรือขี้ผึ้งในการลดปวดเป็นจำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายกลไกลที่ทำให้ลดการอักเสบหรืออาการปวด และขาดการนำขิงในขนาดที่เห็นผลต่อการลดอาการอักเสบในบาล์มหรือขี้ผึ้งมาใช้ มีแต่เพียงการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของสมุนไพรก่อนนำมาใช้เท่านั้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด ซึ่งเป็นสูตรเนื้อบาล์มหรือขี้ผึ้งที่มีองค์ประกอบของขิงเป็นองค์ประกอบสำคัญในขนาดที่เห็นผลต่อการลดการอักเสบและสามารถทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมีการประเมินการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะทำงานเมื่อมีการอักเสบบริเวณต่างๆในร่างกาย พบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการทาผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถลดการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด เป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 086-4514455
Email panravee@kku.ac.th
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ (สูตรบาล์ม)"