ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax
นักวิจัย  
นางศิรินันนท์ ทับทิมเทศ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การดำเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและภายในตัวเรา เกิดเป็นความเครียดสะสมทีละน้อย ผู้ที่มีอาการเครียดและซึมเศร้ามักจะเริ่มต้นมาพบแพทย์ด้วยอาการทางร่างกายอื่น เนื่องจากไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจของตนนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการของโรคทางร่างกายต่างๆได้มากมาย การใช้ยาแผนปัจจุบันในการต้านอาการเครียดและอาการซึมเศร้านั้นจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานและมีผลข้างเคียงหลายประการ เช่น ง่วง ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ วิงเวียน เป็นต้น การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเครียดและซึมเศร้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบ SME ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ สอดคล้องกับกลไกความต้องการของตลาดด้านสินค้าสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779538
Email pannipa@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax"