ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์
นักวิจัย  
รศ.วัชรี คุณกิตติ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101001259 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์ ยื่นคำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผิวเปลือกส้ม หรือ เซลลูไลท์ จัดเป็นความผิดปกติของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง บริเวณที่มีการสะสมของเซลลูไลท์มากคือ บริเวณต้นขา ต้นแขน หน้าท้อง รอบเอว และสะโพก วิธีการรักษาเซลลูไลท์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดเซลลูไลท์ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนวด และการใช้เครื่องมือ รวมถึงการใช้ยาหรือสารที่มีฤทธิ์เภสัชวิทยา เช่น ครีมหรือเจล ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด สะดวก แต่ส่วนผสมส่วนใหญ่มักจะมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์ขึ้น โดยนำเอาสารสกัดสมุนไพรมาเป็นใช้ส่วนผสม และเมื่อใช้ร่วมกับ เครื่องอัลตราซาวด์ความถี่ในช่วงคลื่นวิทยุหรือการนวด เพื่อเป็นตัวช่วยนำส่งสารสมุนไพรเข้าใต้ผิวหนัง โดยได้ทำการวิจัยในอาสาสมัครแล้ว ปรากฏผลว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันในชั้นผิวหนังได้ โดยทำให้ผนังเซลล์ไขมันแตก และช่วยเพิ่มการไหลเวียน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
โทรศัพท์ 086-4514455
Email pitcpo@kku.ac.th
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์"