แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12678 เรื่อง แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยุงลาย (Aedes) เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน และถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อนทั่วโลก ซึ่งการควบคุมสามารถทำได้เมื่อยุงลายอยู่ในระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง) หรือระยะตัวอ่อน (ลูกน้ำ) โดยใช้วิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้สารเคมี เช่น การใช้ทรายอะเบท (เม็ดทรายเคลือบด้วยสารเคมี) ใส่ลงไปในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่มีข้อเสียคือทำให้มีสารพิษตกค้าง น้ำมีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำมาดื่มได้ และอาจเกิดการแพ้เป็นตุ่มคัน สำหรับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย ต่อมาได้มีการนำปูนแดงปั้นเป็นทรงกลม มาใช้แทนทรายอะเบท ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำให้สามารถนำน้ำมาอุปโภคบริโภคได้ตามปกติการใช้ปูนแดงปั้นเป็นก้อนใส่ในอ่างในการฆ่าลูกน้ำยุงลาย จะทำให้เกิดฝ้าในน้ำและมีระยะเวลาออกฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่การทำแกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น จะทำให้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายนานขึ้นถึง 1 เดือน และลดการเกิดฝ้าในน้ำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ แกรนูล และส่วนน้ำยาเคลือบ ที่ประกอบด้วยน้ำมันมะแขว่น มีกรรมวิธีการทำโดย แกรนูล ให้นำส่วนผสมมารวมกันแล้วปั้นเป็นก้อนหมาด นำไปผ่านแร่งและอบ ส่วนน้ำยาเคลือบ ให้นำส่วนผสมมารวมกันแล้วนำไปฉีดพ่นบนเม็ดแกรนูล โดยการประดิษฐ์นี้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งลดการเกิดฝ้าได้ดีกว่าการใช้ปูนแดงเพียงอย่างเดียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทายาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1283
โทรศัพท์มือถือ 093-1373612
Email uptlo.up@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น"