ส่วนผสมมอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่
นักวิจัย  
นายเอกลักษณ์ มณีทิพย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 170100110 เรื่อง ส่วนผสมมอร์ตาร์สำหรับการฉาบตกแต่งผิวโครงสร้างที่มีเปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสม ยื่นคำขอวันที่ 2 มีนาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
มอร์ตาร์เป็นวัสดุที่เกิดจากส่วนผสมปูนซีเมนต์กับทรายละเอียดและน้ำทำประสาน นิยมใช้เป็นอย่างมากสำหรับการก่อสร้างอาคารทุกประเภทจวบจนถึงปัจจุบัน มีประโยชน์สำหรับใช้การฉาบปิดผิวผนังก่อและปิดผิวโครงสร้างอาคาร เช่น คาน เสา ให้ผิวเรียบร้อยก่อนการทาสีหรือตกแต่งผิวด้วยวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ประโยชน์ของมอร์ตาร์จากการใช้ฉาบปิดผิวผนังกับโครงสร้างแล้ว มอร์ตาร์ยังสามารถใช้งานส่วนก่อสร้างอื่นๆได้ เช่น การใช้ก่ออิฐหรือก่อบล็อกผนังและใช้เป็นปูนกาวเชื่อมติดกระเบื้องเซรามิกได้อีกทางหนึ่งด้วย มอร์ตาร์มีทรายเป็นส่วนผสมในปริมาณมากที่สุด ทำให้ความต้องการใช้ทรายเพิ่มขึ้นตามความนิยมการใช้มอร์ตาร์ในงานก่อสร้างด้วย
ปัญหาจากแหล่งผลิตทรายคือเป็นทรัพยากรที่ใช้และหมดไป ไม่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเวลาอันสั้น การผลิตทรายจึงต้องสรรหาแหล่งผลิตใหม่ตลอดเวลาและพื้นที่หลังจากผลิตนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดผลกระทบต่อทั้งพื้นดินและแหล่งน้ำทั้งสิ้น จึงได้เกิดโครงการเพื่อสรรหาทรัพยากรที่สามารถใช้ทดแทนทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจำนวนมากนั่นคือเปลือกไข่ไก่
เปลือกไข่ไก่เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากหลังจากการบริโภค โครงการนี้นำเศษเปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้งเมื่อมาผ่านการแปรรูปด้วยการเผาและบดละเอียด พบว่าสามารถใช้เป็นส่วนผสมทดแทนทรายในมอร์ตาร์สำหรับการฉาบงานก่อสร้างได้จริง โดยเมื่อทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดพบว่ามีผลทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มอก.1776-2542) จากการเริ่มต้นทดสอบที่ตัวอย่างมอร์ตาร์อายุครบ 3 วัน 7 วันและ 28 วันตามลำดับ ทั้งนี้กรรมวิธีการผลิตจะต้องเป็นไปตามส่วนผสมที่กำหนดไว้ จึงจะได้ค่ามาตรฐานดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นสูตรผสมส่วนผสมมอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่ ที่ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการแปรรูปเผาและบดละเอียด และน้ำประสาน โดยส่วนผสมมอร์ตาร์สำหรับฉาบดังกล่าว สามารถทดแทนการผสมทรายจากส่วนผสมควบคุมมอร์ตาร์ มีคุณสมบัติใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฉาบผิวผนังก่อ การฉาบโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น และขั้นตอนการผลิตมอร์ตาร์สูตรนี้ สามารถกระทำได้กับวัสดุ เครื่องมือประกอบการผสมตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานก่อสร้างทั่วไป โดยที่เมื่อทดสอบมอร์ตาร์ที่แข็งตัวและผ่านการบ่มความชื้นที่อายุครบ 3 วันขึ้นไปมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25.5 ksc (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับผิวผนังก่อและ 51 ksc (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับผิวโครงสร้างอาคาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นาย เอกลักษณ์ มณีทิพย์
โทรศัพท์ (02) 942 8960-3 ต่อ 202
โทรศัพท์มือถือ (086) 670 8555
Email Akekaluk_19@hotmail.com
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ส่วนผสมมอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่"