ตำรับโรโดไมรโทนสำหรับรักษาสิว
นักวิจัย  
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201002043 เรื่อง สูตรองค์ประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทน เจลที่มีองค์ประกอบของไลโปโซมโรโด ไมรโทนและกรรมวิธีการผลิตสูตรองค์ประกอบและเจลที่มีองค์ประกอบดังกล่าว ยื่นคำขอวันที่ 27 เมษายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระทุ (หรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่า “โทะ”) (Rhodomyrtus tomentosa) เป็นพืชป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถนำมาเพาะปลูกได้ง่าย ผลของกระทุสามารถใช้รับประทานได้ และยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กระทุในหลายรูปแบบ เช่น นำผลกระทุมาใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง นอกจากนี้ยังมีการใช้กับสตรีหลังคลอดบุตรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็งเนื่องจากการคลอดบุตรอีกด้วย โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกระทุ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Miyake and Nojima, Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 2006) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคกรัมบวก (Saising และคณะ, J Health science. 2008) (Limsuwan และคณะ, J Phytomedicine. 2009) โดยสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) เป็นสารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากกระทุ ในการประดิษฐ์นี้จึงใช้ไลโปโซมเป็นต้นแบบในการนำสารโรโดไมรโดนเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น เนื่องจากไลโปโซมมีส่วนประกอบ และคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเซลล์เมนเบรนของสิ่งมีชีวิต
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ตำรับโรโดไมรโทนสำหรับรักษาสิว เป็นเจลที่มีองค์ประกอบของสารโรโดไมรโทน ซึ่งสกัดได้จากกระทุที่มีฤทธิ์ที่ดีในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยต่อต้านการออกซิเดชันของเซลล์ผิวหนัง จึงสามารถช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกต์นำนาโนเทคโนโลยีมาเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก นั่นคือเทคโนโลยีไลโปโซมมาช่วยในการนำส่งสารสำคัญโรโดไมรโทน เนื่องจากไลโปโซมสามารถช่วยในการซึมผ่านของสารโรโดไมรโทนที่เก็บกักภายในเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตำรับโรโดไมรโทนสำหรับรักษาสิว"