น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด
นักวิจัย  
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403000640 เรื่อง สารผสมสำหรับใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อก่อโรคในช่องปาก ที่ประกอบด้วยสารสกัดมะหาดและคลอเฮกซิดีน ยื่นคำขอวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาสุขภาพช่องปากได้แก่ ฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ นับเป็นปัญหาหลักทางทันตสาธารณสุขพบได้ในประเทศไทยในทุกเพศทุกวัย สาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน หากแต่เชื้อสำคัญในคราบจุลินทรีย์เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์สาเหตุของโรคขึ้นจากสภาวะที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากขึ้น ดังนั้นการควบคุมจำนวนจุลินทรีย์สาเหตุของโรคโดยใช้สารเคมี สารต้านจุลชีพ สารสกัดสมุนไพรต่างๆ จะทำให้สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดโรคได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาดมีด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่สูตรที่ผสมฟลูออไรด์ และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยได้นำประโยชน์ของมะหาดคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในช่องปากทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดาก่อโรคในช่องปากได้ จึงได้มีการศึกษาการนำมะหาดมาผสมลงในฟลูออไรด์ และคลอเฮกซิดีน เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก และฟลูออไรด์ช่วยเสริมความแข็งแรงของฟัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด"