สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000129 เรื่อง สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง สูตรที่ 1 ยื่นคำขอวันที่ 26 มกราคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันจำนวนประชากรช้างปางช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกือบ 400 เชือก ใช้ในการแสดงต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงช้าง ดูแลช้าง อาบน้ำให้ช้าง และบริการนั่งช้างให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางปางช้างต้องดูแลและให้อาหารช้างในแต่ละวันหลายพันกิโลกรัม ซึ่งในแต่ละวันมีการขับถ่ายมูลช้างจำนวนมากเฉลี่ยต่อวันประมาณ 6,000 กิโลกรัม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านน้ำเสีย กลิ่น และหมอกควันจากการเผามูลช้าง มูลช้างเหล่านี้บางส่วนสามารถนำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก กระดาษ มูลช้าง และแก๊สชีวภาพ และพบว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ก็ได้นำมูลช้างมาผลิตเป็นกระดาษมูลช้างเช่นกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและในขณะเดียวกันช่วยลดมลภาวะของมูลช้างได้บางส่วน ซึ่งมูลช้างก็ยังมีปริมาณค่อนข้างมาก จึงมีแนวคิดการนำมูลช้างมาทดลองและพัฒนาเป็นวัสดุผสมที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกให้มีความหลากหลายนอกจากผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้าง โดยการนำมูลช้างมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทดลองวัสดุผสมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นการนำมูลช้างที่ได้ทำความสะอาด คัดแยกสิ่งสกปรก และตากให้แห้งมาผ่านกระบวนการต้มเยื่อมูลช้างตามสูตรการต้มเยื่อ จากนั้นจึงนำมาปั่นเยื่อมูลช้างตามสูตรการปั่นเยื่อมูลช้างโดยน้ำหนัก จากนั้นจึงนำเยื่อมูลช้างที่ได้มาผสมกับสูตรผสมในสัดส่วนที่กำหนดไว้ ก่อนนำมาอัดขึ้นรูปลงในแม่พิมพ์ และนำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ชิ้นงานวัสดุผสมที่ต้องการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง"