ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค Vibrio cholerae VCO1 VCO139 และ VCG
นักวิจัย  
ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์
ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1201001947 เรื่อง ชุดตรวจเชื้ออหิวาต์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ สามารถใช้ molecular technique รูปแบบต่างๆ แต่เทคนิคเหล่านี้ต้องอาศัยผู้ชำนาญและห้องปฏิบัติการเฉพาะ ใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่างสูง ดังนั้นการใช้ immunological technique โดยใช้แอนติบอดีสามารถใช้ตรวจเชื้อก่อโรคต่างๆ ได้อย่างจำเพาะและรวดเร็ว ราคาไม่แพงนัก สามารถปฏิบัติได้โดยบุคคลทั่วไป การเตรียมตัวอย่างไม่ยุ่งยากเช่นเดี่ยวกับชุดตรวจการตั้งครรภ์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody-MAb) 2 ชนิด ชนิดหนึ่งติดฉลากด้วย colloidal gold อีกชนิดหนึ่งตรึงกับ solid phase ให้จับกับแอนติเจนในรูป sandwich
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 18511
โทรศัพท์มือถือ 0818257727
Email parin@g.swu.ac.th
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค Vibrio cholerae VCO1 VCO139 และ VCG"