เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
นักวิจัย  
พันโท นพ.บุระ สินธุภากร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1701003452 เรื่อง เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยนั้นเมื่อได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 6 ล้านคน (น.พ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ, 2558) จากสถิติการเจ็บป่วยดังกล่าวจึงคาดการณ์ได้ว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินหรือขยับตัวได้อย่างคล่องแคล่วจะต้องมีจำนวนสูงมากในอนาคตอันใกล้นี้ ร่างกายช่วงล่างเป็นปัจจัยสำคัญของการเคลื่อนไหว การขยับขาทั้งสองข้างไม่ได้จากภาวะอัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและหมั่นขยับข้อทุกส่วนเพื่อป้องกันการติดขัด บางคนสามารถฝึกนั่งได้บ้างเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อบางส่วนให้มีการขยับได้บ้าง แม้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือในการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออยู่ตลอด แต่สมองของผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถคิดและสั่งการได้อย่างปกติ หากสมองนึกคิดที่จะออกกำลังกาย ก็จำเป็นต้องมีเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะกับความพิการนี้ เพื่อให้พึ่งผู้ช่วยเหลือน้อย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การฝึกเดินโดยใช้เครื่องรองรับน้ำหนักตัวมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการทำงานของข้อเข่า ลดความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัด ได้ดีกว่าการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวในระยะฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า 2 สัปดาห์ ในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าที่มีช่วงอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับหลักการทำงานของอุปกรณ์ คือ การใช้แรงดันลมจากชุดควบคุมแรงดันลม ซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์และปั๊มอัดอากาศ แล้วอัดอากาศพยุงตัวผู้ป่วย ยกตัวผู้ป่วยให้เกิดแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นนั้นจะผู้ป่วยจะอยู่ในสภาวะเสมือนไร้น้ำหนัก ทำให้เกิดความปลอดภัยในการกายภาพบำบัด และลดความเสี่ยงเรื่องน้ำหนักเนื่องจากแรงกระทำที่จะเกิดกับข้อต่อน้อยลง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ"