เตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน
นักวิจัย  
อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม และคณะวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัย พบปัญหาต่างๆในการอบไม้ คือ ต้นทุนที่สูงเมื่อนำไม้ไปจ้างอบที่โรงงานขนาดใหญ่แต่จะได้ไม้สักที่มีคุณภาพเนื่องจากโรงงานขนาดใหญ่มีเตาอบที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากใช้พลังงานความร้อนจากหม้อน้ำ ในทางกลับกันถ้าต้องการต้นทุนที่ต่ำผู้ประกอบการจะต้องนำไม้สักไปอบที่สหกรณ์ที่ใช้เตาอบจากชีวมวล
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การสร้างเตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม
โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360
โทรศัพท์มือถือ 0858630830
Email oke_kmitl@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน"