พื้นรองเท้าแป้งมันสำปะหลังผสมยางพาราป้องกันเท้าเหม็น
นักวิจัย  
อ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง Biodegradable
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตผลทางการเกษตรทั้งแป้งมันสำปะหลังและยางพารามีมูลค่าที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากการเพาะปลูกจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการนำมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย พื้นรองเท้าจากวัสดุชนิดใหม่นี้สามารถผลิตได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมยางพาราโดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาเท้าเหม็นซึ่งเป็นปัญหาของคนใช้รองเท้ามายาวนาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการตอบโจทย์ของทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและการแก้ปัญหาเท้าเหม็นด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์วัสดุด้วยสารที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด ทำให้วัสดุที่พัฒนาได้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร รับแรงกระแทกได้สูง และแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตพื้นรองเท้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้แป้งมันสำปะหลังผสมเข้ากับยางพาราในระดับโครงสร้างทำให้มีการใช้ยางพาราในอัตราส่วนที่น้อยกว่าแต่สามารถให้ความสามารถในการยืดหยุ่นได้เหมือนยาง ขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติกด้วยคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังที่พัฒนาให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพ วัสดุดังกล่าวมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้โครงสร้างเกิดการเชื่อมโยงกันและสามารถต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
โทรศัพท์ +66 53-942088 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ +66 86-2245466
Email nuttaporn@step.cmu.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "พื้นรองเท้าแป้งมันสำปะหลังผสมยางพาราป้องกันเท้าเหม็น"