กรรมวิธีการผลิตของผสมล่วงหน้าสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
มะเกี๋ยงเป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ มีลักษณะของผลคล้ายกับลูกหว้าแต่มีขนาดที่เล็กกว่า และมีสีออกม่วงแดง อีกทั้งจะมีรสออกเปรี้ยวมากกว่าลูกหว้า มะเกี่ยงมีคุณประโยชน์ต่างๆ มากมาย มีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนั้นผลของมะเกี๋ยงมีสารสำคัญอยู่หลายชนิด อาทิเช่น สารประกอบฟีนอลิกซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงเปลือกของผลมะเกี๋ยงยังพบสารในกลุ่มโพลีฟีนอลและแทนนิน ซึ่งสารทั้งสองจะทำหน้าที่จับกับอนุมูลอิสระที่จะกระตุ้นการเกิดมะเร็งจึงสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นมะเกี๋ยงจึงถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของผสมล่วงหน้าสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของผสมล่วงหน้าสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นกรรมวิธีในการเปลี่ยนวัตถุดิบ คือ ผลมะเกี๋ยง (ไทยเบอร์รี่) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยสารสำคัญ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ขั้นต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโยเกิร์ตผลไม้ในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 089-8542296
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตของผสมล่วงหน้าสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร"