ระบบแจ้งเตือนและการค้นหารถจักรยานยนต์แบบเวลาจริงเมื่อถูกโจรกรรม
นักวิจัย  
นายปรีชา ลดขุนทด
นายสุขกิตติ หนูพลกรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวทำให้บริษัทหรือโรงงานมีภาวะขาดทุน เป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากทำให้จำนวนการว่างงานมากขึ้นจึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว เป็นเหตุให้ผู้ว่างงานหลายคนหันมาโจรกรรมสิ่งของเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งผู้ที่ติดยาเมื่อเกิดอาการอยากยา และไม่มีเงินซื้อ ก็จะทำการโจรกรรมทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันถือว่า รถจักรยานยนต์เป็นเป้าหมายอันดับแรกของการถูกโจรกรรม เพราะมีระบบป้องกันการโจรกรรมน้อย และรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมไปนั้นมีโอกาสที่จะค้นหาหรือติดตามเจอได้ยาก ทำให้ผู้โจรกรรมหันมาใช้ช่องว่างนี้ในการโจรกรรมมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันที่มีใช้ในปัจจุบันเพียงแค่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการขโมยและการโจรกรรมไว้กับรถจักรยานยนต์เท่านั้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบจะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหว และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์แล้วแจ้งเตือนไปยังผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วยการส่งเสียงร้อง แต่ถ้าหากเจ้าของรถจักรยานยนต์อยู่ห่าง หรือไกลจากจุดเกิดเหตุมาก ก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงสัญญาณกันขโมยหรือการโจรกรรมนี้ได้ ยิ่งทำให้ไม่สามารถทราบถึงตำแหน่งและสถานะของรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมไปได้ได้การพัฒนาเพื่อต่อยอดความสามารถของระบบเดิมด้วยการเพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเอสเอ็มเอสที่จะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถจักรยานยนต์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
โทรศัพท์ 027447356 ต่อ 246
โทรศัพท์มือถือ 0839461514
Email songpon@southeast.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบแจ้งเตือนและการค้นหารถจักรยานยนต์แบบเวลาจริงเมื่อถูกโจรกรรม"