อุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบลอร่าเพื่อเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
นักวิจัย  
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
อาจารย์ธนภพ ธรรมธนบดี
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง lora
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันระบบ IoT มีความนิยมสูงขึ้นดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีความสนใจ ดังนั้น LoRa ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Power น้อย และ คลื่นความถี่ฟรี จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
LoRaWAN จะใช้คลื่นความถี่ที่เป็น ISM Band ซึ่งฟรี ทำให้การจัดตั้ง Cell site หรือระบบสามารถทำเองได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2926
โทรศัพท์มือถือ 091-518-0151
Email wimol@tni.ac.th
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบลอร่าเพื่อเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0"