อุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถยนต์เพื่อความปลอดภัย
นักวิจัย  
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดการขับขี่
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันปัญหาทางด้านการขับรถนั้นเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากการขับรถที่ไม่ปลอดภัยมีความเร็วสูงและฉวัดเฉวียน สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการกระทบกระทังกับผู้ใช้รถใช้ถนนบุคคนอื่นได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. Accelerometer
2. GPS
สามารถแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่ที่มีการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2926
โทรศัพท์มือถือ 091-518-0151
Email wimol@tni.ac.th
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถยนต์เพื่อความปลอดภัย"