กระถางมวลเบาจากแกลบ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10064 เรื่อง กระถางมวลเบาจากแกลบ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระถางต้นไม้คือวัสดุที่ใช้ในการปลูกพืชที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาประเภทกระถางต้นไม้คือน้ำหนักที่มากเกินไปของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรง ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขนส่งและการเคลื่อนย้าย ที่ผ่านได้มีการพัฒนาวัสดุมวลเบามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคางโดยใช้กากตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปา มีการใช้กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการผลิตอิฐดินเผา มีการใช้ตะกอนจากน้ำเสีย มีการใช้หญ้าแฝก เป็นส่วนผสมเครื่องปั้นดินเผาทำให้น้ำหนักเบาขึ้น อย่างไรก็ตามความแข็งแรงลดลงค่อนข้างมาก ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุสำหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ขนาดเบาลง ในขณะที่ความแข็งแรงยังคงอยู่ โดยใช้วัสดุที่สามารถสลายตัวออกไปในระหว่างการเผา และวัสดุที่ทำให้เกิดความพรุนตัวระหว่างการการเผาได้แก่แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระถางต้นไม้มวลเบาที่เกิดจากการผสมดินกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือแกลบ เมื่อเผาแล้วแกลบจะเกิดการสลายตัวออกไปทำให้กระถางต้นไม้มีน้ำหนักลดลง และทำให้มีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้น ในขณะที่ความแข็งแรงลดลงไม่มากนัก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
โทรศัพท์มือถือ 081-3350831
Email sutas_jan@dusit.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระถางมวลเบาจากแกลบ"