เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT
นักวิจัย  
ผศ.ดร. สุภาพ ชูพันธ์ และคณะวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0601003162 เรื่อง เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา ยื่นคำขอวันที่ 29 มิถุนายน 2549
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหาระดับโลกของสังคมที่ใช้รถในการคมนาคมขนส่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า พ.ศ.2573 หากแต่ละประเทศไม่มีมาตรการที่ดีในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นสูง เฉลี่ยปีละ 2.4 ล้านคน ทำให้อันดับผู้เสียชีวิตขยับขึ้นเป็นอันดับ 5 ซึ่งมากกว่าโรคเอดส์และมะเร็ง
ในประเทศไทยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุและการเสียชีวิตส่วนใหญ่ ยังเป็นพฤติกรรมการขับขี่ ของผู้ขับขี่เอง ทั้งขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร จากรายงาน โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2551 คนไทยเสียชีวิต 138,158 คน บาด เจ็บ 9,135,787 คน รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ที่เกิดเหตุสูงสุด ร้อยละ 80 พฤติกรรมเมาแล้วขับ ร้อยละ 50 ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจาก การวิจัยของ TDRI ปีละ 2 แสนล้านบาท ขณะที่ รัฐเก็บภาษีได้ปีละ 90,281 แสนล้านบาท ปี 2551 มีผู้ถูกจับในคดีเมาแล้วขับ 58,907 คน ปี 2552 (ม.ค.-ก.ค.) มีผู้ถูกจับในคดีเมาแล้วขับ 628 ราย ประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาผลกระทบจากอุบัติเหตุ ส่งผลให้รัฐบาลยกให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ปี 2554-2563 ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
ทางห้องห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสร้างและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรอง ตามคำขอสิทธิบัตรประเทศไทย เลขที่ 096847 ภายใต้ชื่อเรื่องของการประดิษฐ์ “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ” โดยใช้ตัวตรวจวัดแบบเซมิคอนดัคเตอร์ออกไซด์ ซึ่งยังต้องใช้หลอดเป่าในการตรวจวัดไอแอลกอฮอล์ วัดค่าได้ตั้งแต่ 10-120 mg% BAC ซึ่งค่าที่อ่านได้นี้ค่อนข้างหยาบ
นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรองเพื่อใช้สำหรับพนักงานขับรถโดยสารหรือรถโดยทั่วไป ภายใต้ชื่อเรื่องของการประดิษฐ์ “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างละเอียดในย่าน 0-100 mg% BAC” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรองในรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา รวมถึงได้พัฒนากระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อให้เหมาะสมกับการสอบเทียบสำหรับเครื่องรุ่นดังกล่าว ให้สามารถตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยเน้นที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ 0 mg% BAC ขึ้นไป จนถึง 100 mg% BAC
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT ที่มีเซนเซอร์เป็นแบบเซมิคอนดัคเตอร์ออกไซด์ รวมถึงกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อที่จะสามารถพกพานำไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่วัดได้สามารถส่งผ่านระบบอินเตอร์เนท เพื่อที่จะแสดงผลแบบเรียลไทม์และเก็บข้อมูลไว้วิเคาะห์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
โทรศัพท์ +66 53-942088 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ +66 86-2245466
Email nuttaporn@step.cmu.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT"