แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ หืนช้าและไขมันต่ำ ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตแคบหมูไร้มันทอดในเครื่องทอดสุญญากาศ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แคบหมูไร้มันเป็นอาหารที่คนไทยจำนวนมากนิยมรับประทาน มีโปรตีนสูง ปกติการผลิตแคบหมูไร้มันใช้การทอดแบบน้ำมันท่วมที่อุณหภูมิสูง 180-200 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งทำให้น้ำมันออกซิเดชั่นง่าย แคบหมูจะมีกลิ่นหืนเร็วภายใน 2-3 วัน และมีโอกาสเกิดสารก่อมะเร็งพวกอนุมูลอิสระมาก สามารถพัฒนาแคบหมูไร้มันให้มีคุณภาพที่เป็นมิตรกับสุขภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ ซึ่งทำการทอดที่อุณหภูมิต่ำกว่าการทอดน้ำมันท่วม โดยทฤษฏีจะช่วยถนอมวิตามินและสารอาหาร และระหว่างการทอดมีออกซิเจนสัมผัสแคบหมูและน้ำมันน้อยมากดังนั้นจึงเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า แคบหมูหืนช้า สามารถเก็บได้ประมาณ 10-14 วัน จึงจะเริ่มมีกลิ่นหืน (เก็บในถุงพลาสติกใส ถุงร้อนธรรมดา หากเก็บในถุงกันแสงและความชื้นได้ จะเก็บได้นานกว่านี้) และในเครื่องทอดมีการเหวี่ยงน้ำมันจึงทำให้แคบหมูมีไขมันน้อยกว่าแคบหมูทอดที่ความดันปกติ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แคบหมูไร้มันทอดสุญญากาศดีต่อสุขภาพมากกว่าการนำไปทอดที่ความดันปกติ โดยใช้เทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ ทำให้ทอดแคบหมูให้พองได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 180-200 องศาเซลเซียส เมื่อทอดที่อุณหภูมิต่ำลงจะทำลายวิตามินและสารอาหารน้อยลง และในหม้อทอดเป็นสุญญากาศจึงมีออกซิเจนสัมผัสแคบหมูและน้ำมันน้อยมาก ดังนั้นจึงเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า ทำให้ใช้น้ำมันทอดซ้ำได้จำนวนหลายครั้งด้วย ช่วยประหยัดน้ำมันทอด ลดต้นทุน และลดของเสียที่ต้องกำจัดจากโรงงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในเครื่องทอดมีการเหวี่ยงน้ำมันจึงทำให้แคบหมูมีไขมันน้อยกว่าแคบหมูทอดที่ความดันปกติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
โทรศัพท์ +66 53-942088 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ +66 86-2245466
Email nuttaporn@step.cmu.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ หืนช้าและไขมันต่ำ ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ"