ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาน้ำผึ้งน้ำตาลน้อย (Low sugar Gymnema jelly gummy)
นักวิจัย  
ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , ดร.สุภาวดี แช่ม , นางปาริชาติ ณ น่าน และ นางสาวศิริพร ทองภู

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] เป็นผักพื้นบ้านภาคเหนือที่มีสรรพคุณด้านการรักษาโรคเบาหวาน การต้านอนุมูลอิสระ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด แต่ในประเทศไทยการนำเอาผักเชียงดามาบริโภค หรือใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ยังมีค่อนข้างน้อยและอยู่ในวงแคบ ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเป็นชาผักเชียงดาชงดื่ม หรือบรรจุแคปซูล เนื่องจากกระบวนการแปรรูปมีต้นทุนสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ไม่สะดวกในการบริโภค ดังนั้นการพัฒนาผักเชียงดาเป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ จึงเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่อยู่รูปแบบที่สะดวกต่อการบริโภค เหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป หาบริโภคได้ง่าย มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดา ขึ้นรูปเป็นเจลกัมมี่เยลลี่ด้วยเจลาติน ผงบุกและคาราจีแนน ให้ความหวานเล็กน้อยจากน้ำผึ้ง จึงมีน้ำตาลน้อย ให้พลังงานต่ำ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากผักและผลไม้อื่นได้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 081-673-7929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาน้ำผึ้งน้ำตาลน้อย (Low sugar Gymnema jelly gummy)"