สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9936 เรื่อง สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไม้ยางพาราถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วจะเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ในระหว่างกระบวนการผลิตจะมีเศษวัสดุเกิดขึ้น ได้แก่ ปีกไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ เศษวัสดุเหล่านี้บางส่วนสามารถนำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตและเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้พลังงานความร้อนได้ หรือนำมาเป็นส่วนผสมกับวัสดุอื่น เช่น วัสดุโพลีเมอร์ เพื่อในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งวัสดุประสานข้างต้นบางส่วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ในงานหัตถกรรมงานปั้นจากขี้เลื่อย ได้นำขี้เลื่อยไม้ยางพารามาผสมกับกาวลาเท็กซ์และนำมาปั้นขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ ซึ่งเมื่อแห้งแล้วชิ้นงานจะหดตัวทำให้ผิวชิ้นงานแตกและเมื่อนำมาอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น ชิ้นงานจะบิดตัวไม่เป็นแผ่นเรียบและผิวแตก จึงไม่สามารถนำมาทำเป็นงานหัตถกรรมต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดแนวคิดในการทำแผ่นวัสดุผสมที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ที่มีต้นทุนไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่ผลิตอยู่ในท้องตลาด เช่น แผ่นไม้ MDF Board และสามารถนำไปประยุกต์ในงานหัตถกรรมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การนำเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา มาเป็นสูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ตามสัดส่วนที่กำหนดมาผสมรวมกันก่อนนำมาอัดขึ้นรูปบนแม่พิมพ์โดยใช้แรงกด ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนนำชิ้นงานไปใช้งาน โดยแผ่นวัสดุผสมที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้ไม้ ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ต้นทุนต่ำ และสามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้างได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 081-673-7929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา"