ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง (Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air)
นักวิจัย  
นักวิจัยหลัก: ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวนิช มือถือ 081-5444408 juckamas.l@msu.ac.th
นักวิจัยร่วม: ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8962 เรื่อง เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603001183 เรื่อง ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ยื่นคำขอวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เมล็ดพืชหลายชนิดจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้มีความชื้นสูงยากต่อการเก็บรักษา อีกทั้งหากต้องการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดพืชแล้วจำเป็นต้องกำจัดสิ่งเจือปนจำพวกเศษใบ ก้านใบ เปลือก ซัง เป็นต้น รวมถึงการแยกเมล็ดแตกหักเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา โดยการซื้อขายเมล็ดพืชทุกชนิดมีเกณฑ์การซื้อขายจำกัดปริมาณการปนเปื้อน ความชื้น และเมล็ดแตกหัก
จากการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ พบว่า ในประเทศไทยได้มีการประดิษฐ์ “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง” (เลขที่อนุสิทธิบัตร 8962) โดยมุ่งหมายเพื่อให้สามารถอบแห้งวัสดุในลักษณะไหลผ่านเครื่องอบแห้ง (Moving-bed material dryer) ใช้อบแห้งวัสดุที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ดและเป็นก้อน ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ คือ ไม่ยุ่งยาก สามารถให้พลังงานแก่วัสดุโดยการแผ่รังสีโดยตรงไปยังวัสดุซึ่งเป็นผลให้วัสดุได้รับรังสีความร้อนเป็นอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการเป่าลมเหลือทิ้งจากหัวเผาอินฟราเรด ทำให้เกิดลมร้อนกระจายสัมผัสกับวัสดุและตัวถัง จึงทำให้เกิดการอบแห้งของวัสดุสองหลักการ ได้แก่ การแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วงแรกและอบแห้งด้วยลมร้อนในช่วงถัดมาภายในตัวถัง เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งสามารถลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและมีความสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นระบบการอบแห้งแบบไหลต่อเนื่องได้ในปริมาณมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การเสริมชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งนี้ ทำให้เกิดการอบแห้งและทำความสะอาดขึ้นไปพร้อมกันโดยอาศัยต้นกำลังและพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถอบแห้งและคัดแยกเมล็ดพืชได้ในครั้งเดียว โดยผ่านการอบแห้งในช่วงต้นของถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน และคัดแยกเมล็ดในช่วงท้ายของถังหมุน ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ ประการแรกคือ สามารถผสมผสานการอบแห้งด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนเป่าทิ้งที่ลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและมีความสม่ำเสมอ การทำงานเป็นแบบต่อเนื่องโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของเมล็ดพืชในลักษณะไหลผ่านเครื่องอบแห้ง ประการที่สองคือ การติดตั้งตะแกรงในส่วนท้ายของทรงกระบอกหมุนเป็นการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยการใช้ต้นกำลังเดิมของการหมุนห้องอบแห้ง ลมร้อนที่เป่าเข้าห้องอบสามารถแยกฝุ่นผง สิ่งปนเปื้อนที่มีน้ำหนักเบาได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังงานได้เปล่าโดยไม่จำเป็นต้องออกนำเมล็ดพืชหลังอบนี้ไปทำความสะอาดหรือคัดแยกเมล็ดอีกรอบ จึงกล่าวได้ว่าชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง เป็นระบบการอบแห้งและทำความสะอาดพร้อมกันที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายในการต้องนำเมล็ดไปทำความสะอาดซ้ำ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายวสิษฐ์ ไชยคำมิ่ง (เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม)
โทรศัพท์ 043-754192
โทรศัพท์มือถือ 095-6690456
Email wasit.ckm@gmail.com
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง (Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air)"