อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติ
นักวิจัย  
ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตที่ผิดปกติได้ตลอดเวลา การเฝ้าติดตามความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง แพทย์ต้องทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (arterial line) ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลอดเลือดแดงเรเดียล (radial artery) ที่บริเวณข้อมือ วิธีการทำหัตถการนี้จะเริ่มด้วย ให้ผู้ป่วยวางแขนราบบนเตียงในลักษณะหงายฝ่ามือ แพทย์จะหาตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคลำชีพจรบริเวณข้อมือของผู้ป่วย แล้วจึงแทงเข็มเมื่อปลายเข็มเข้าในหลอดเลือดแดงจะมีเลือดแดงไหลออกมา จึงทำการสอดเข็มเข้าไปจนสุดเพื่อให้เข็มคาไว้ในหลอดเลือดแดงแล้งจึงต่ออุปกรณ์เพื่อวัดความดันโลหิตได้ แต่การทำหัตถการนี้ในผู้ป่วยวิกฤตจะค่อนข้างยากเนื่องจากชีพจรเบามาก คลำหาตำแหน่งได้ยาก มีโอกาสแทงพลาดได้สูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติเพื่อให้สะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีในสถานการณ์วิกฤต (ในห้องผู้ป่วยวิกฤต) โดยอุปกรณ์นี้ทำมาจากยางธรรมชาติทั้งหมด โดยจะเตรียมให้อยู่ในรูปของฟองน้ำยางธรรมชาติที่มีการเคลือบผิวด้วยยางธรรมชาติอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้มีผิวเรียบ ง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ฟองน้ำยางธรรมชาติยังมีเด่นหลายประการ เช่น (1) สามารถใช้กับข้อมือของผู้ป่วยได้ทุกขนาด เนื่องจากสมบัติเฉพาะของฟองน้ำยางธรรมชาติที่มีนิ่มและความยืดหยุ่นสูงมากกว่าวัสดุอื่น ๆ สามารถขยายออกตามขนาดของข้อมือที่มีขนาดเล็กถึงใหญ่ได้ และมีความอ่อนนุ่มเมื่อกดข้อมือลงให้หงายขึ้นและผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ ก่อนทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (2) ลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติที่มีความเสียดทานสูง จึงทำให้เมื่อวางอุปกรณ์ลงบนผ้า หรือผ้ายางไม่ลื่นไถลในระหว่างการปฏิบัติหัตถการ (3) ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และมีน้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถล้างน้ำ และทนทานต่อการซักล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite ; NaOCl) อีกทั้งสามารถล้างคราบเลือดออกได้ง่าย ไม่เกิดการซึมผ่านลงในเนื้อยางธรรมชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติ"