กรรมวิธีการผลิตต้นอ่อนข้าวชนิดผงเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม
นักวิจัย  
นายภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
นางสุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
นางสาวรัตนามณี ชมชาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603000793
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การบริโภคต้นข้าวสาลีอ่อนเป็นที่นิยมในหลายๆประเทศ แต่ยังไม่นิยมในประเทศไทย ซึ่งข้าวเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเกษตรกรไทยมาช้านาน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีทรัพยากรข้าวมากมายและหลากหลายและเป็นวัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าข้าวสาลีมาก และในต้นอ่อนของข้าวพบสารประกอบจำพวกฟีนอลิคเป็นจำนวนมากมีความสามารถในการออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระและยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดและการเสริมแร่ธาตุลงไปในพืชขณะปลูกก็เป็นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณของแร่ธาตุหรือวิตามินในพืชโดยใช้การลงทุนต่ำแต่สามารถเสริมปริมาณของแร่ธาตุลงไปในอาหารในรูปของสารอินทรีย์ซึ่งเชื่อว่ามีความปลอดภัยมากกว่าอาหารเสริมและยังสามารถกระตุ้นการผลิตสารพฤกษเคมีบางชนิดที่เพิ่มมากขึ้น และแร่ธาตุซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ที่รู้จักกันดีว่าเป็นแร่ธาตุที่มีหน้าที่ในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สุด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.วัตถุดิบคือข้าวที่เป็นทรัพยากรหลักมีอยู่ภายในประเทศ
2.มีธาตุซีลีเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
3.ปลอดภัยและร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานในรูปของสารประกอบอนินทรีย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074289337
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตต้นอ่อนข้าวชนิดผงเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม"