เจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน
นักวิจัย  
ดร.กฤษณา ศิริผล
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000992 ยื่นคำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานให้แตกต่างจากน้ำปลาหวานที่มีทั่วไปในท้องตลาด คือลักษณะเป็นเมล็ดเจลอุ้มน้ำปลาหวานไว้ภายในเพิ่มรสและเนื้อสัมผัสให้กับผู้รับประทาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐนันท์/ คุณจักรพงษ์ คำสีเขียว
โทรศัพท์มือถือ 0902875363
Email art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน"